Uitleg thema's


Wat betekenen de verschillende thema's?

roze_loper.jpg

Beleid en organisatie
Bij dit thema gaat het om visie, missie en informatiemateriaal. Is er daarnaast aandacht op het aanbod van diensten en zijn deze afgestemd op de specifieke wensen. Is de huisvesting zo ingericht dat men zich thuis kan voelen en vrij kan bewegen? Kan iedereen zich emotioneel veilig en geaccepteerd voelen?

Personeelsbeleid
Medewerkers zijn door hun persoonlijke en beroepsmatige houding van doorslaggevend belang voor het diversiteitsbeleid. Personeelsbeleid is gerelateerd aan onder meer de missie en de visie van de organisatie, gebaseerd op seksuele diversiteit.

Opleiding
Bij dit thema gaat het om bewustwording, coming-out, en leefstijl. Besteden de opleidingen – naast het geven van “technische” informatie – aandacht aan gevoelens, intimiteit en relaties, aan communicatieve vaardigheden en normen en waarden rond seksuele diversiteit.

Bewustwording, diversiteit en sociale- emotionele veiligheid
Het gaat hierbij om de vraag of de organisatie ruimte biedt voor discussie en aandacht voor omgaan met elkaar, preventie en zich "veilig" voelen. Dit kan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en agendering op teamvergaderingen. 
Is er een actief aannamebeleid op seksuele diversiteit en heeft de organisatie maatregelen getroffen die preventie van intimidatie of discriminatie ondersteunen?

Signalering, begeleiding en klachten
Bij dit thema gaat het erom of de organisatie in staat is om cliënten en medewerkers op te vangen die willen praten over persoonlijke vragen of problemen in verband met seksuele diversiteit.