50 Plus


Het Consortium Roze 50+ Nederland

logo_50+_platform.jpgHet Consortium Roze 50+ Nederland bestaat uit de vier belangrijkste nationale organisaties op het gebied van ouderen en homoseksualiteit.
Het Consortium Roze 50+ is de spreekbuis en belangenbehartiger van Roze 50-plussers.


De volgende organisaties maken onderdeel uit van dit samenwerkingsverband:

 

  • ANBO is met een achterban van 400.000 senioren de grootste ouderenbond van Nederland. ANBO staat voor de maatschappelijke participatie van alle senioren en heeft als één van haar speerpunten acceptatie van homoseksualiteit van ouderen hoog op de agenda staan. ANBO heeft binnen het Consortium de rol van overall projectleider, uitvoerend partner en adviseur op het gebied van ouderenzaken.

 

  • COC Nederland heeft twee doelstellingen. Zij is de belangenbehartiger van de homobeweging en zet zich in voor sociale acceptatie. Daarnaast stimuleert het COC de persoonlijke emancipatie omtrent de eigen homo-, biseksuele- of gender identiteit. COC Nederland neemt binnen het Consortium de rol in van het samenbrengen, activeren, faciliteren, initiëren en ondersteunen van de doelgroep.

 

  • MOVISIE ondersteunt en adviseert organisaties in de gezondheids- en welzijnssector en lokale overheden bij het vormgeven van een passend homospecifiek en intercultureel aanbod. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid, en adviseert over de toepassing van die kennis. MOVISIE wil kennis, documentatie en informatie over specifieke gezondheidsvraagstukken van homoseksuele en lesbische ouderen verzamelen, verrijken en doorgeleiden de praktijk in.

 

  • Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals in het veld ontwikkelen ze vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Ook op het gebied van LHBT ouderen. Ook zorgen ze ervoor dat nieuwe inzichten enn goede voorbeelden snel en succesvol hun weg vinden in de praktijk. Op die manier kan de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar én van goede kwaliteit worden.