Nomineer een instelling


Verzorgenden kunnen instelling homovriendelijker maken

Er ligt een grote taak voor verzorgend personeel om een homovriendelijk(er) klimaat te creëren.

Veel zorginstellingen hebben niet het idee dat ze homo-onvriendelijk zijn. Alleen al het feit dat er geen aandacht wordt geschonken aan een roze beleid, zorgt er voor dat roze ouderen niet zichzelf kunnen zijn. Op de vraag of men bewoners kent met een homoseksuele achtergrond, wordt er vaak met nee geantwoord.
Terwijl dit statistisch gezien eigenlijk onmogelijk is.

Hoe kunnen verzorgenden bijdragen aan een homovriendelijk(er) klimaat?

  • Vraag in gesprekken met bewoners naar hun ‘partner’ in plaats van hun man of vrouw. Zo geef je ze de ruimte om bijvoorbeeld te vertellen dat ze een partner van hetzelfde geslacht hebben. Bewoners durven minder gemakkelijk over hun geaardheid te praten als je er automatisch van uit gaat dat ze hetero zijn.
  • Ouderen hebben in een tijd geleefd waarin er een taboe rustte op homoseksualiteit. Het woord ‘homo’ of ‘lesbo’ kan ze hierdoor tegen de borst stuiten. Om ze helpen hun verhaal te doen, kun je als verzorgende bijvoorbeeld vragen naar belangrijke personen in zijn/haar leven.  Sommige ouderen dragen hun leven lang hun geheim als een last met zich mee. Het kan ook juist enorm opluchten en een rust geven als ze dit geheim niet mee hun graf in hoeven nemen.
  • Blijf alert op wat er tussen bewoners speelt. Sluiten ze een medebewoner buiten omdat hij/zij homoseksueel is? Bespreek dit dan in het team. Een bewoner aanspreken op zijn/haar homo-onvriendelijke gedrag is vaak voldoende om het te stoppen.
  1. Nomineer jouw instelling voor de Roze Loper. Als je wilt, kan dit ook anoniem (geef dit wel even aan). Neem contact op met COC Nederland via het contactfomulier!