Veelgestelde vragen


Waarom meedoen?

  1. Instellingen die meedoen aan de Tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan en een organisatie zijn waar iedereen (niet alleen Roze 50-plussers) graag verblijft en werkt
  2. Instellingen kunnen zich door de Roze Loper positief onderscheiden
  3. De Roze Loper past in een modern beleid, waarbij sociale acceptatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel zijn


Zijn er kosten aan verbonden?

Ja, maar als je die afzet tegen de voordelen die de Roze Loper de eigenaar biedt, dan vallen die erg mee. Wij spreken eigenlijk liever van investering, want zo ís het ook: wie investeert in de Roze Loper verdient die investering zeker terug. Verdiensten in letterlijke zin – de Roze Loper is hét symbool voor de diversiteit van een instelling en dat spreekt veel mensen aan, die zich begrepen en geaccepteerd weten door de bezitter van de Roze Loper – en in figuurlijke zin, want een instelling met de Roze Loper in het vaandel staat voor tolerantie en begrip. En die leiden tot een goed en aansprekend imago.Waarom worden mijn contactgegevens gecontroleerd?

Bij grote instellingen kan het zijn dat er meerdere personen de Tolerantiescan willen invullen. Om dubbele vermeldingen te voorkomen, controleert de beheerder van de website eerst de gegevens voordat u de scan kunt invullen.U heeft de Kiwa Tolerantiescan ingevuld en de resultaten kloppen niet (meer)

Heeft u de Tolerantiescan ingevuld, maar kloppen de resultaten niet? Omdat de situatie bij uw zorg- of thuiszorginstelling is gewijzigd? Of omdat er een foutje is gemaakt bij het invullen? Email dan naar de beheerder van de website onder vermelding van de vraag. De beheerder wijzigt dan het antwoord voor u.

Een andere vestiging van onze organisatie doet mee met de Roze Loper, kunnen wij ook participeren?

Uw organisatie heeft verschillende vestigingen en één van deze vestigingen doet reeds mee met de Roze Loper. De Roze Loper wordt per vestiging uitgereikt. U kunt dus ook meedoen met de Roze Loper. Wanneer het mogelijk is kan de audit op 1 dag plaatsvinden op 2 of 3 locaties zodat er 1 gesprek gevoerd kan worden met het management of de directie van de gehele organisatie. Alle deelnemende locaties zullen worden bezocht. Dit is een zogenaamde "multi site audit". Voor een voorstel op maat kunt u contact met Roze 50+ opnemen.Is de Roze Loper onafhankelijk en deskundig?

Ja, door de Tolerantiescan online in te vullen, krijgen instellingen meteen inzicht in hun eigen situatie. De resultaten van de scan blijven online en worden beoordeeld door de certificerende instelling. Een onafhankelijke organisatie met ruime ervaring in audits. Als de resultaten van de instelling voldoende zijn, krijgt de organisatie voor drie jaar de Roze Loper. Na de eerste toelatingsaudit volgt binnen 12 maanden opvolgingsaudit I en wederom na 12 maanden opvolgingsaudit II. Drie maanden voor het verstrijken van de Roze Loper, volgt een her-audit waardoor de instelling weer voor drie jaar de Roze Loper kan bemachtigen.

Vroeger was het gratis. Waarom is dat niet meer?

Van begin 2010 tot eind 2012 heeft de Roze Loper haar opstart gemaakt dankzij subsidie van het Ministerie van VWS en diverse particuliere fondsen. Oók deze founding fathers zagen de mogelijkheden van de Roze Loper en investeerden in de ontwikkeling ervan. Het bleek een zeer succesvol project, want de Roze Loper is een begrip geworden in Nederland. Maar aan het project van ontwikkeling en realisatie kwam een eind omdat deze founding fathers ervan uitgingen dat de Roze Loper zichzelf zou moeten kunnen bedruipen. Roze 50+ heeft de uitdaging aangenomen en is sindsdien de motor achter de verdere ontwikkeling en borging van de Roze Loper. Maar een motor heeft brandstof nodig en daarom is Roze 50+ genoodzaakt sommige kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

Momenteel mogen ruim 90 (thuiszorg-) instellingen hét symbool van LHBT vriendelijkheid dragen en zij gaan hier de komende jaren mee door omdat men overtuigd is van het nut van de Roze Loper voor een tolerant klimaat binnen de (ouderen)zorg. De Roze Loper reikt verder dan de LHBT gemeenschap: het instrument is aanleiding voor instellingen om hun tolerantieniveau eens goed onder de loep te nemen. De eerste zorginstellingen binnen de verstandelijk gehandicapten sector volgen het goede voorbeeld. Nu is het zaak de Roze Loper verder te borgen en uit te breiden.

Onze intentie is om de Roze Loper geborgd te krijgen binnen de algemene kwaliteitscriteria in de zorg, aansluitend bij de Norm Verantwoorde Zorg en het Kwaliteitskader voor de Zorg.

Ook van over onze landsgrenzen wordt er naar Roze 50+ gekeken met de wens deze succesvolle aanpak over te nemen en in te bedden.

Het Ministerie van VWS heeft het project twee jaar financieel ondersteund, waarmee het mogelijk was de 1e audit van KIWA zonder kosten aan te bieden aan de early users, zorginstellingen van het 1e uur, die hun nek hebben uitgestoken om dit thema op de kaart te zetten.

 

 En nu? Wat houdt die investering dan in?

Zorginstellingen die zich nu aanmelden op de site www.rozezorg.nl dienen rekening te houden met een investering:

Voor het verkrijgen van de Roze Loper (inclusief 1e audit, coördinatie uren van Roze 50+ en de Roze Loper plaquette) vindt u in de bijlage een staffel met indicatieve bedragen. Het maakt namelijk uit of u met één of meer locaties meedoet. De inzet van een of meer tools uit de Roze Loper TOOLKIT is onmisbaar voor het succesvol doorlopen van het Roze Loper traject. De kosten variëren. Voor meer info zie https://www.roze50plus.nl/assets/uploads/docs/toolkit2013.pdf

Voor het 2e en 3e jaar zijn de auditkosten minder dan in het 1e jaar. Ook deze indicatie staat in de staffel.

Wanneer er meerdere locaties van één zorg koepel meedoen, dan kan de audit door middel van de zogenaamde multisite audit plaatsvinden en is de prijs hiervoor afhankelijk van de hoeveelheid locaties die meedoen. Hiervoor geldt maatwerk per instelling en daarom zal per organisatie afzonderlijk worden geoffreerd. Dus: hoe meer locaties hoe goedkoper de audits.

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.
Bestand

Roze Loper staffel


Roze Lopertrajectstaffel.pdf