De Roze Loper voor uw organisatie

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden.
De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie van LHBTI's in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. De Roze Loper bestaat uit een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg. Cliënten voelen zich na een traject meer gezien, voelen zich veilig in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.

 • Aandacht voor diversiteit

  Aandacht voor diversiteit

  Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor LHBTI’s. De doelgroep is niet zichtbaar.

 • Onbekend maakt onbemind

  Onbekend maakt onbemind

  Onder professionals en management van instellingen en (zorg)organisaties leeft vaak het idee dat er geen LHBTI cliënten zijn binnen hun organisatie.

 • Discriminatie tegen gaan

  Discriminatie tegen gaan

  LHBTI cliënten hebben vaak angst om voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uit te komen. Als ze dit wel doen krijgen ze vaak te maken met discriminatie door (mede) cliënten en/of professionals in de zorg.

 • Acceptatie en inclusie

  Acceptatie en inclusie

  Organisaties die meedoen aan het Roze Loper traject willen vooroordelen tegengaan, bewustzijn ontwikkelen m.b.t. LHBTI en komen tot een organisatie waar iedereen wil verblijven en werken.

Laatst gecertificeerde organisaties

Roze 50+ feliciteert onderstaande zorg en welzijnsinstellingen van harte met het behalen van de Roze Loper.