Uitleg thema's

 

De Roze Loper maakt LHBTI-vriendelijkheid van de organisatie objectief toetsbaar, door middel van vragen, ondergebracht in drie hoofdcriteria:

 

  • Bewustwording, respect en openheid

Het gaat hierbij om de vraag of de organisatie aandacht heeft voor en ruimte biedt aan discussie over seksuele diversiteit. Is de organisatie zich bewust van genderidentiteit en voelen alle bewoners zich thuis en veilig en kunnen zij zichzelf zijn? Blijkt LHBTI-inclusie uit de communicatie van de organisatie (intern en extern)

  • Empowerment en continue passende aandacht

Is er in de dagelijkse praktijk en bij het management regelmatig aandacht voor LHBTI-inclusie en worden er in de organisatie (ook op) LHBTI-gerichte activiteiten/bijeenkomsten georganiseerd? Komt seksuele diversiteit regelmatig ter sprake door de gehele organisatie heen?  

  • Privacy en veiligheid (en zicht op onveiligheid)

Is er aandacht voor pesten, uitsluiten en discriminatie en hoe wordt hiermee omgegaan? Biedt de organisatie ruimte voor discussie en aandacht voor omgaan met elkaar, en zich "veilig" voelen.